Якщо ви тимчасово ввезли автомобільні транспортні засоби особистого користування в Україну: роз’яснення митної служби

Надіслав: slavkin1 , дата: ср, 09/20/2023 - 07:26
Ворон

Нещодавно Державна митна служба України на своєму офіційному веб-сайті (https://customs.gov.ua) надала дуже важливе на цей час роз’яснення щодо порядку дій для громадян, які тимчасово ввезли автомобільні транспортні засоби особистого користування в Україну та в умовах дії воєнного стану позбавлені можливості їх вивезти.

Якщо тимчасово ввезли автомобільні транспортні засоби особистого користування в Україну та позбавлені можливості їх вивезти

Транспортні засоби особистого користування (далі – ТЗОК) – це, зокрема, наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД.
(Для довідки. Повне визначення поняття «транспортний засіб особистого користування» наведено в пункті 60 частини 1 статті 4 Митного кодексу України (далі – Кодекс)).
Особливості тимчасового ввезення громадянами ТЗОК врегульовано статтею 380 Кодексу, якою, зокрема, встановлено, що: 
- тимчасово ввезені ТЗОК можуть використовуватись на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам;
- тимчасово ввезені ТЗОК повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
Оскільки внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та оголошення воєнного стану в Україні, деякі громадяни були позбавлені можливості вивезення ТЗОК за межі митної території України з дотриманням встановлених Кодексом строків, у Державній митній службі звертають увагу громадян на таке.
Згідно з пунктом 2 глави 3 розділу ІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2.10.2012 за № 1669/21981, строк тимчасового ввезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом. Для продовження строку тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву.
При цьому підпунктом 3 пункту 912 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу встановлено, що тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України митні органи за заявою декларанта або уповноваженої ним особи можуть приймати рішення про продовження строків (включаючи граничні), визначених цим Кодексом, крім тих, перебіг яких зупинено підпунктом 2 пункту 912 Кодексу.
У разі встановлення простою у роботі митного органу, прийняття рішень про продовження визначених Кодексом строків (включаючи граничні), стосовно питань пов’язаних із застосуванням митних режимів, здійснюються митним органом, що працює в звичайному режимі, до якого звернулася у встановленому порядку особа, відповідальна за дотримання вимог митного режиму (декларант або уповноважена ним особа).
Отже, громадянам, які ввезли ТЗОК на митну територію України та не мають можливості вивезти їх за межі митної території України внаслідок дії обставин непереборної сили (загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна), необхідно звернутись із заявою до митниці оформлення або найближчої митниці, яка працює у звичайному режимі, та надати документи, які підтверджують наявність обставин, що зумовлюють необхідність такого продовження. При цьому підлягають встановленню особисті обставини громадян, які обмежують можливість вивезення ними ТЗОК за межі митної території України внаслідок таких обставин. 

Про що необхідно пам’ятати

У Державній митній службі особливо звертають увагу на те, що тимчасово ввезені ТЗОК перебувають під митним контролем протягом усього часу дії режиму тимчасового ввезення, що обумовлює обов’язок осіб, відповідальних за дотримання режиму тимчасового ввезення, дотримуватись митних правил та нести відповідальність за їх порушення.

Ігор Ворон, юрист.